Nieuwbouw

Dit specialisme geldt voor zowel woningbouw, bedrijfsgebouwen, scholen, utiliteitsgebouwen, maar natuurlijk ook kleinere verbouwingen / aanbouwen.

Werkend vanuit de Smits dakbedekkingen visie wordt veelvuldig in de voorbereidingfase meegedacht in het ontwerpen van een dakbedekkingconstructie die vanzelfsprekend moet voldoen aan alle gestelde eisen van de opdrachtgever en het Bouwbesluit. Op deze wijze krijgt de opdrachtgever het gewenste dak met een hoog kwaliteitsniveau.

Onze medewerkers met een zeer ruime ervaring in de daken branche zorgen voor een uitgebreide en heldere offerte en bij uitvoering zorgen zij voor een gedegen voorbereiding en uitvoering van de werken.

In de gesprekken met de opdrachtgever wordt de offerte uitvoerig toegelicht en indien gewenst worden mogelijke alternatieven aangedragen en besproken.

Het uitgangspunt bij deze gesprekken is altijd de beste prijs-kwaliteit verhouding te bereiken waar alle partijen zich in kunnen vinden.

De werkvoorbereiding is erg belangrijk. Zij zorgen in overleg met de uitvoerder en/of opdrachtgever voor een strakke planning van de uit te voeren werkzaamheden. Tevens zorgt de werkvoorbereiding ervoor dat op tijd, de juiste materialen en hoeveelheden op de bouwplaats worden aangeleverd.

Tijdens het bouwproces is een goede communicatie met alle betrokkenen in het bouwproces van essentieel belang voor het goed laten verlopen van de werkzaamheden.